on quality of living slow;

i’ll take it slow. to take it all in. every little part of the way. because this right here, will happen only once. there will be a next time, and another after that, but it will never be quite the same. so let me have this one time. let me take it slow.

Lees Meer

Van je kopje koffie een ritueel maken is selfcare

Iedereen heeft routines, soms zijn ze niet efficiënt. Dat kun je simpel verbeteren door van bepaalde routines, rituelen te maken. Rituelen zijn dingen die je doet met je volledige aandacht én een duidelijke intentie voordat je eraan begint. Er zit een gevoel aan geankerd, dat kan een beloning zijn, dankbaarheid of rust. 

Lees Meer