Ik droomde van een vorig leven, waarin ik de dochter was van een Afrikaanse vrouw. We leefden tussen de volkstammen, zoiets als de San (bosjesmannen). Ik speelde buiten op het land en als ik op keek zag ik mijn moeder in de hut. Haar warmte en energie kon ik van mijlenver voelen, maar wat me haar echt deed herkennen als mijn moeder, was haar soevereiniteit.

Alles wat haar tot vrouw maakt, is de bron van haar kracht; haar zingende hoge stem, het van mijn blik en houding aflezen wat ik nodig heb, haar blote borsten. Het was haar vrouwelijkheid, waardoor zij de leiding had. Hier en nu leren vrouwen mislukte mannen te zijn, door je vrouwelijke eigenschappen verlies je aan autoriteit. De eigenschappen die wij aan macht toekennen zijn inherent mannelijk. In Women and power van Mary Beard wordt dit met de rol die de vrouw in de Westerse geschiedenis heeft uitgelegd.

Autonomie

In dat opzicht hebben inheemse culturen een veel gelijkwaardiger sociaal stelsel dan het beschaafde Westen. Een voorbeeld zijn de Pygmeeën de BaAka die buiten de beschaving  om leven. Zij hebben van oudsher geen hiërarchie. Iedereen mag meepraten bij de BaAka, jongeren, mannen, vrouwen, iedereen is gelijk. Ook in de zuid-Amerikaanse stam van de Yequena Indianen heerst een natuurlijke anarchie. In de gemeenschap is iedereen autonoom en draagt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, zelfs de kinderen.

Vrouwen doen hetzelfde werk als mannen, ze hebben dezelfde taken en verantwoordelijkheden. Mannen en vrouwen delen de zorg voor de kinderen – na de zuigelingenfase, in evenwichtigheid. In de praktijk betekent dit dat kinderen vrij rond lopen en zelf besluiten of ze mama of papa volgen. In de meeste gevallen volgen de meisjes de vrouwen en de jongens de mannen.

Dit is in tegenstelling bij ons niet zo gekomen nadat er eerst een eerste en tweede feministische golf moest plaatsvinden. In deze inheemse stammen is man-vrouwverhouding altijd zo geweest als we de antropologen mogen geloven. Heeft het bij onze verre voorouders dan ook niet zo moeten zijn?

Mislukte mannen

In The Revolution from within legt Gloria Steinem uit dat hoe meer je als vrouw hebt gestudeerd, hoe verder je van je authentieke kracht verwijderd raakt. In Amerika werd de invloed van educatie op ’t zelfbeeld van studenten getoetst. Ze deden dit bij middelbare scholieren tot aan universiteitsstudenten. Wanneer meisjes met seksualiteit te maken krijgen, aan de start van de puberteit, daalt hun zelfbeeld. Uit toetsen blijkt dat meisjes vaker kiezen voor de optie ‘ik weet het niet’ dan jongens. Als de optie om ’t niet te weten, wegvalt, geven meisjes vaker ’t juiste antwoord dan de jongens.

Al vroeg in ’t schoolsysteem voelen meisjes zich onzeker over hun intellect. Hoe verder in je schoolcarriére, hoe onzekerder over je intellect en je kansen als leider. Tegelijk ondermijn je steeds meer je authentieke vrouwelijke eigenschappen en groei je, als je hier succesvol wilt zijn, uit tot een mislukte man. Gevoed door filosofieën die uitgaan van dualisme van sekseverschillen, waarbij de vrouwelijke sekse meestal inferieur is aan de man. Dit is de geschiedenis die je je eigen maakt als je gaat studeren als vrouw. De geschiedenis van de dominante en ‘beschaafde’ culturen, zoals de Griekse oudheid waarin veel van de vrouwenonderdrukking op terug te voeren is, maar ook de Freudiaanse psycho-analystische theorieën maken van vrouwen, mislukte mannen oftewel een man minus piemel.

Dan hebben we nog geschiedenislessen waarin de belangrijke vrouwen in historie worden weggelaten, die worden enkel toegelicht in specifieke vrouwenstudies. Als vrouw leer je op school te leiden als een man, omdat de leidende voorbeelden mannen zijn.

Half aards, half mystiek

Welnu, welke eigenschappen tonen leiderschap die we ook associeren met vrouwen? Hiervoor kun je het best terug naar inheemse stammen die dichter bij de menselijke natuur staan en daarmee ook bij de natuurlijke anarchie van de mens – in plaats van de hiërarchische structuur die wij kennen. Of we duiken in de geschiedenis die ons niet is geleerd. Van oudsher hebben vrouwen een sociale functie. In de BBC-documentaire The ascension of women zie je dat vrouwen vaak samen kwamen tijdens de maanstonden om de sociale structuur van de gemeenschap te bespreken. Ze observeerden en analyseerden de behoeften van de gemeenschap waar ze in leefden om die informatie te delen met de leidende mannen. De mannen en de vrouwen zagen elkaar als gelijken die ieder andere kwaliteiten hadden, die onmisbaar waren om de vrede en rust in de community te bewaren.

Vrouwen waren de consultants van de samenleving. Ook had de vrouw vroeger een goddelijke status, omdat zij leven kon scheppen. Haar fysiek was de poort naar ’t leven. De vrouw werd, voor de wetenschap, beschouwd als deels aards en deels een mystiek wezen, dat een kort lijntje had met ’t bovennatuurlijke. Hiervan hebben we de term heks geërfd. Dit is een overblijfsel van de geschiedenis waarin vrouwen mensen heelden of juist pijn deden met natuurlijke middeltjes, en samen kwamen in vrouwenkringen om elkaars vrouw-zijn te versterken.

Wat zijn de femininine eigenschappen die je machtig maken als je ze weet hoe ze te gebruiken? En hoe zouden we die vrouwelijke machten in onze tijd kunnen toepassen? Enkele voorbeelden zijn:

  • Blijven communiceren om tot de kern van een probleem te komen.
  • Het natuurlijke ritme van je vrouwelijke biologie respecteren door je cyclus te volgen.
  • Andere vrouwen opzoeken om te observeren, analyseren en elkaars intuitie te versterken.
  • Vanuit kalme en passieve energie observeren en handelen in crisissituaties.
  • Nee zeggen tegen dingen die niet bij je horen of goed voelen.
  • Self-care met natuurlijke middelen en drankjes.
  • Iets weten en toch vertrouwen op je gevoel, intuïtie. En dan durven en kunnen kiezen voor dat laatste.

Be a woman in power. 

Gepost door:motherofminimalists

Editor

2 reacties op “The new femininity: vrouwen en macht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s